Diéty USA (cestovné náhrady)

Rok 2024

Za pracovnú cestu do USA vám budú poskytnuté cestovné náhrady. Nedostanete stravné lístky ale získate americké doláre. Za služobnú cestu, ktorá trvá minimálne 12 hodín, získavate diéty vo výške 60 USD. Ak ste v Spojených štátoch amerických kratšie, vaše cestovné náhrady budú v nižšej výške. V tabuľke môžete pozrieť výšku cestovných náhrad za pracovnú cestu do USA.

Cestovné náhrady za pracovnú cestu do USA:

Dĺžka pracovnej cesty Náhrada v % Náhrada v USD
Do 6 hodín 25 % 15 USD
Od 6 do 12 hodín 50 % 30 USD
Viac ako 12 hodín 100 % 60 USD

Ako vypočítať diéty?

Za každý deň kedy ste ako zamestnanec v USA, získavate cestovné náhrady. Pri pracovnej ceste napríklad 2 týždne, získavate za každý deň v roku 2024 cestovnú náhradu vo výške 60 USD. Každý kalendárny deň sa počíta samostatne. Pri prvom a poslednom dni môžete získať iba časť stravného. Let môže trvať dlho a z pracovnej cesty sa vrátite o 10:00 hodine dopoludnia. V takomto prípade získate iba 30 USD za posledný deň služobnej cesty.

Môže sa mi stať, že nedostanem žiadne diéty?

Áno je to možné. Ale len v prípade, že vám váš šéf zabezpečí počas celej pracovnej cesty stravu. Môžete dostať plnohodnotné raňajky, obedy a aj večere. V takomto prípade sa môže stať, že nezískate žiadnu kompenzáciu za stravné. V každom prípade musí ísť o plnohodnotnú stravu. Dobošky, tyčinky alebo iné pochutiny na pracovnom stole sa za poskytnuté jedlo nepočíta. V tabuľke si pozrite, ako sa vám budú krátiť cestovné náhrady v prípade, že vám váš zamestnávateľ zabezpečí stravovanie.

Krátenie cestovných náhrad pri zabezpečenej strave:

Ponúknutá strava Percentuálne krátenie Krátenie v USD
Raňajky 25 % 15 USD
Raňajky a obed 65 % 39 USD
Raňajky a večera 60 % 36 USD
Obed 40 % 24 USD
Obed a večera 75 % 45 USD
Večera 35 % 21 USD
Raňajky, obed a večera 100 % 60 USD