Cestovné náhrady Srbsko

Rok 2024

Pri služobných cestách máte nárok na cestovné náhrady, ktoré sú vyplácané v eurách. V Srbsku ide o diétu vo výške 43 € za pracovnú cestu nad 12 hodín. Ak sa tu zdržíte kratšie, výška diéty sa bude znižovať. Stále ide o veľmi dobrú kompenzáciu za stravné v porovnaní so Slovenskom. V tabuľke zistíte viac, na aké cestovné náhrady máte nárok v Srbsku.

Diéty v Srbsku podľa kalendárneho roku:

Rok Do 6 hodín 6 - 12 hodín Nad 12 hodín
2025 10,75 € (odhad) 21,50 € (odhad) 43 € (odhad)
2024 10,75 € 21,50 € 43 €
2023 10,75 € 21,50 € 43 €
2022 10,75 € 21,50 € 43 €
2021 10,75 € 21,50 € 43 €
2020 10,75 € 21,50 € 43 €

Stravné sa dlhšiu dobu nemení

Ak sa pozrieme na rok 2024, výška cestovných náhrad v Srbsku je stále 43 € ako v roku 2023. Oproti tomu výška diét na Slovensku sa mení pravidelne. Je možné, že v nasledujúcom roku budú znova na rovnakej úrovni. Momentálne v parlamente nepripravujú zmenu pre výšku zahraničných diét.

Keď cez Srbsko len prechádzate

Srbsko nie je typická cieľová krajina a množstvo služobných ciest tadiaľto len prechádza. Je preto možné, že získate nárok na diéty z inej zahraničnej krajiny. Záleží to od toho, v ktorej krajine sa zdržíte najdlhšie. Každý kalendárny deň sa počíta jednotlivo, preto môžete získať cestovnú náhradu každý deň za inú krajinu.

Teplé jedlo namiesto peňazí

V kompetencii zamestnávateľa je rozhodnúť sa, či vám ponúkne za pracovnú cestu do Srbska finančnú náhradu alebo vám zabezpečí raňajky, obed alebo večeru. Ak vám poskytne raňajky, výška diéty sa znižuje o 10,75 €. V prípade poskytnutia obeda o 17,20 € a večere 15,05 €. Môže sa stať, že v daný deň budete v Srbsku len krátko a tak pri ponúknutí nejakého chodu nemusíte nič získať. Rovnaká situácia nastáva aj pri poskytnutí plnej penzie, kedy nemáte nárok na finančnú náhradu.