Diéty Slovinsko

Rok 2024

Počas pracovnej cesty v Slovinsku máte nárok na diéty. Cestovné náhrady v roku 2024 sú vo výške 38 € za jeden deň. Podmienka je, že sa tu musíte zdržať viac ako 12 hodín. V prípade kratšej cesty budú diéty nižšie. Pozrite si výšku stravného pri služobnej ceste v Slovinsku.

Výška diét pri služobnej ceste v Slovinsku:

Dĺžka cesty Stravné v % Stravné v €
Do 6 hodín 25 % 9,50 €
Od 6 do 12 hodín 50 % 19,00 €
12 až 24 hodín 100 % 38,00 €

Slovinsko ako tranzitná krajina

Často sa stane, že cez Slovinsko autá a kamióny len prechádzajú. Cieľová krajina môže byť napríklad Taliansko alebo Francúzsko. Ešte predtým môžete pokojne prejsť cez Maďarsko, Rakúsko alebo inú zahraničnú krajinu. V takomto prípade získavate výšku diéty podľa toho, v ktorej krajine sa zdržíte najdlhšie.

Ponúknutá strava namiesto peňazí

Váš zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že namiesto peňazí vám zabezpečí stravovanie. V takomto prípade sa bude finančná náhrada znižovať. Záleží to od chodu, ktorý vám poskytne. V prípade raňajok bude diéta znížená o 9,50 €. Ak vám zabezpečí obed, zníženie bude o 15,20 €. Ak pôjde o večeru, prídete o finančnú náhradu vo výške 13,30 €.

Peniaze nemusíte získať vôbec

V prípade kratšej cesty alebo poskytnutí viacerých chodov nemusíte získať žiadnu finančnú náhradu. Zamestnávateľ vám zabezpečí napríklad viac teplých jedál a nezískate nič. Musí ale ísť o plnohodnotnú stravu. Pochutiny alebo koláčik na stole počas školenia sa nepočítajú ako náhrada raňajok, obeda alebo večere.