Nárok na stravné lístky

Rok 2022

Každý zamestnanec, ktorý pracuje na hlavný pracovný pomer, má nárok na stravné lístky, pokiaľ je v práci viac ako 4 hodiny. Ak máte úväzok presne na 4 hodiny, zamestnávateľ vám nemusí poskytnúť teplé jedlo. Od 1.5.2022 je minimálna hodnota stravného lístka 4,50 € a maximálna 6,00 €. Zistite viac o tom, aká je výška stravného pre zamestnancov podľa dátumu v kalendári.

Nárok na stravný lístok podľa dátumu:

Obdobie Minimálna hodnota Maximálna hodnota
1.5.2022 až do súčasnosti 4,50 € 6,00 €
1.7.2019 - 30.4.2022 3,83 € 5,10 €
1.6.2018 - 30.6.2019 3,60 € 4,80 €
1.12.2016 - 31.5.2018 3,38 € 4,50 €
1.11.2014 - 30.11.2016 3,15 € 4,20 €

Výška stravného sa mení pri raste cien

Aktuálne v roku 2022 majú gastrolístky minimálnu hodnotu 4,50 € a maximálnu 6,00 €. V roku 2022 sa naposledy menila ich výška a je možné, že sa zvýši aj v roku 2023. Príspevok od zamestnávateľa na stravný lístok musí byť minimálne 55 %. Zákon hovorí jasne. Zamestnávateľ si môže dať hodnotu stravného lístku do výdavkov, preto sa často stáva, že zamestnanec dostane jeho maximálnu výšku.

Dlhšie úväzky alebo dohody o vykonaní práce

Ako je to napríklad pri 12 hodinovej pracovnej dobe? Má zamestnanec nárok na 1 alebo 2 stravné lístky? Ak by sme sa mali pozrieť do zákonníka práce, tam sa hovorí, že pri práci nad 11 hodín sa odporúča poskytnúť druhé teplé jedlo. Druhý stravný lístok zo zákona dostať nemusíte. Pri dohodách o vykonaní práce povinný nárok na stravné nevzniká vôbec. Pri dohodách je to na rozhodnutí vášho zamestnávateľa, či stravný lístok poskytne.

Diéty namiesto stravného lístka

Často sa stáva, že idete na pracovnú cestu do iného mesta. Ak sa zdržíte viac ako 5 hodín, získavate cestovné náhrady namiesto stravného lístka. Oveľa atraktívnejšie je to v zahraničí. Z práce vás môžu poslať napríklad do Česka, Rakúska, Maďarska alebo Poľska. Stačí, že danú krajinu navštívite čo i len na 2 minúty a zamestnávateľ vám tam neposkytne stravu, získavate nárok na cestovné náhrady. Výška diét závisí od konkrétnej krajiny. Najviac získate väčšinou pri návšteve vyspelej alebo od Slovenska vzdialenej krajiny.