Cestovné náhrady Rumunsko (diéty)

Rok 2022

Výška cestovných náhrad v roku 2022 závisí od dĺžky pracovnej cesty. Ak ste v krajine viac ako 12 hodín, získavate maximálnu výšku diéty 43€ pre časové pásmo 12 až 24 hodín. Môže sa stať, že v Rumunsku budete menej ako 12 hodín. V takomto prípade získavate nižšiu cestovnú náhradu. V tabuľke si môžete pozrieť, koľko € dostanete za služobnú cestu od vášho zamestnávateľa.

Nárok na diéty v Rumunsku:

Ako dlho ste v krajine? Diéta v € Diéta v %
Od 12 do 24 hodín 100 % 43,00 €
Od 6 do 12 hodín 50 % 21,50 €
Menej ako 6 hodín 25 % 10,75 €

Každý deň sa počíta jednotlivo

Výška cestovných náhrad závisí od dĺžky služobnej cesty v Rumunsku. Každý kalendárny deň sa počíta individuálne a ak ste sa napríklad posledný deň vrátili zo služobnej cesty o 11:00 hodine, získavate cestovnú náhradu pre časové pásmo od 6 do 12 hodín. Môže sa stať, že do Rumunska nepricestujete letecky a budete prechádzať cez viacero krajín alebo bude Rumunsko pre vás len tranzitná krajina. V takomto prípade budú vaše diéty určené podľa toho, v ktorej krajine sa zdržíte najdlhšie.

Mohlo by vás zaujímať:

Aká je výška diét na Slovensku alebo v zahraničí?
Aké sú diéty napríklad v Maďarsku, Srbsku, Turecku, Rakúsku alebo na Ukrajine?

Zabezpečené stravovanie

V každom prípade o diétach rozhoduje váš zamestnávateľ. Môže sa stať, že vám váš šéf zabezpečí plnohodnotné stravovanie. Potom nedostanete plnú výšku cestovnej náhrady ale iba jej časť. Za každé plnohodnotné jedlo sa znižuje výška diét. Môže to byť dokonca aj 0€ v prípade, ak vám zamestnávateľ zabezpečí raňajky, obed a aj večeru. V tabuľke si pozrite, o akú sumu sa znižujú diéty v prípade poskytnutia konkrétneho jedla.

Zníženie výšky diéty pri poskytnutí jedla:

Poskytnutá strava Zníženie v % Zníženie v €
Raňajky 25 % 10,75 €
Obed 40 % 17,20 €
Večera 35 % 15,05 €