Diéty Holandsko

Rok 2024

Aj keď ide o menšiu krajinu, ktorá je ďalej od Slovenska, pracovné cesty sú tu časté. Diéty v Holandsku sú v roku 2024 vo výške 45 € pre pracovnú cestu nad 12 hodín. Kompenzácia za stravné môže byť nižšia v prípade, že sa v Holandsku zdržíte menej. Väčšinou ide o prvý a posledný deň v krajine. Pozrite si výšku cestovných náhrad podľa časových pásiem.

Výška cestovných náhrad podľa času stráveného v Holandsku:

Ako dlho Finančná náhrada Percentuálne
Do 6 hodín 11,25 € 25,00 %
Od 6 do 12 hodín 22,50 € 50,00 %
Nad 12 hodín 45,00 € 100,00 %

Rozhodujú kalendárne dni

Väčšinou zamestnanci cestujú do Holandska na viac dní. V takomto prípade sa počíta každý kalendárny deň individuálne. Na konci sa jednotlivé dni spočítajú. Takto to platilo aj v roku 2023 a pravdepodobne to bude platiť aj v roku 2025. Do Holandska sa väčšinou cestuje cez Česko alebo Rakúsko a Nemecko. Výšku diéty získate podľa toho, v ktorej krajine sa v daný deň zdržíte najdlhšie.

Čo ak vám šéf zabezpečí stravovanie?

V prípade, že vám bude ponúknutá strava, vaša výška cestovných náhrad bude nižšia. Za každý chod je finančná náhrada krátená. Najviac za poskytnutie obeda. V prípade zabezpečenia raňajok, obeda a aj večere nezískate žiadne peniaze za daný deň. V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, aké je finančné krátenie pri poskytnutí plnohodnotného jedla.

O koľko € sa znížia diéty pri poskytnutí jedla?

Zabezpečená strava Zníženie v € Krátenie v %
Raňajky 11,25 € 25,00 %
Obed 18,00 € 40,00 %
Večera 15,75 € 35,00 %

Rozhoduje zamestnávateľ

Nie je v kompetencii zamestnanca určiť, či bude počas pracovnej cesty poskytnuté stravovanie alebo získate finančnú náhradu. Väčšina zamestnancov preferuje peniaze. Aj keď je Holandsko drahá krajina, nie je problém sa tam za 45 € na deň prestravovať.