Cestovné náhrady Turecko

Rok 2024

Ak pôjdete na služobnú cestu do Turecka, máte nárok na diéty. Dostávate ich za každý jeden kalendárny deň. Ak sa tu v rámci dňa zdržíte viac ako 12 hodín, máte nárok na 44 €. Ak ste tu kratšie, získate menej €. V tabuľke si pozrite, na akú výšku diét získate v danom kalendárnom roku.

Stravné v Turecku podľa obdobia:

Rok Menej ako 6 hodín 6 až 12 hodín Viac ako 12 hodín
2025 11 € (odhad) 22 € (odhad) 44 € (odhad)
2024 11 € 22 € 44 €
2023 11 € 22 € 44 €
2022 11 € 22 € 44 €
2021 11 € 22 € 44 €
2020 11 € 22 € 44 €

Kedy sa mení výška?

Výška cestovných náhrad v Turecku sa už dlhšie nemenila. Aj v roku 2023 bolo základné stravné nad 12 hodín vo výške 44 €. V porovnaní so Slovenskom nie je trend zvyšovania diét. Zahraničné diéty sú už dlhšie na rovnakej úrovni a pravdepodobne aj v roku 2025 sa nezmení ich výška.

Čo ak som počas pracovnej cesty vo viacerých krajinách?

Môže sa stať, že idete do Turecka napríklad autom, vlakom alebo na kamióne. V takomto prípade máte nárok na cestovné náhrady podľa toho, v ktorej krajine sa v rámci dňa zdržíte najdlhšie. Môže to byť napríklad aj Maďarsko alebo Srbsko.

Zamestnávateľ môže ponúknuť aj jedlo namiesto peňazí

Je plne v kompetencii vášho šéfa, či vám ponúkne finančnú náhradu alebo zabezpečí stravovanie. Ak vám zabezpečí raňajky, výška cestovnej náhrady sa znižuje o 11 €. Pri zabezpečenom obede sa diéta kráti o 17,60 € a pri poskytnutej večere o 15,40 €.