Stravné Slovensko

Rok 2019

Ak vás váš šéf pošle mimo pracoviska na služobnú cestu, máte každý deň nárok na cestovné náhrady. Diéty na Slovensku získavate v prípade, že pracovná cesta trvá minimálne 5 hodín. Najväčšiu kompenzáciu získate, ak budete mimo viac ako 18 hodín. V takomto prípade máte nárok v roku 2019 na diétu v hodnote 10,90 €. V tabuľke si môžete pozrieť, na akú finančnú kompenzáciu máte nárok podľa dĺžky služobnej cesty.

Na akú výšku cestovných náhrad máte nárok:

Služobná cesta trvá Náhrada stravného
5 až 12 hodín 4,80 €
12 až 18 hodín 7,10 €
Viac ako 18 hodín 10,90 €

Čo ak zamestnávateľ zabezpečí stravu

V prípade, že vám šéf poskytne raňajky, obed alebo večeru, výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste sa bude znižovať. Najviac za zabezpečený obed. Znižovanie finančnej náhrady sa počíta zo sumy 10,90 €. Môže sa stať, že dostanete iba jedlo namiesto peňazí. Pozrite sa, ako sa znižujú cestovné náhrady pri zabezpečení stravovania.

Mohlo by vás zaujímať:

Máte nárok na cestovné náhrady a aj na stravné lístky?
Aká je výška diét v zahraničí napríklad v našich susedných štátoch - Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko alebo Ukrajina?

Krátenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste:

Poskytnuté jedlo % zníženie Krátenie v €
Raňajky 25 % 2,72 €
Obed 40 % 4,36 €
Večera 35 % 3,82 €
Raňajky a obed 65 % 7,08 €
Raňajky a večera 60 % 6,54 €
Obed a večera 75 % 8,17 €
Raňajky, obed a večera 100 % 10,90 €

Ako sa menila ich výška v minulosti a ako to bude v budúcnosti?

Aktuálna hodnota maximálnej cestovnej náhrady 10,90 € platí pre rok 2019. Naposledy sa menila výška diét v roku 2018, konkrétne 1.6.2018. Do tohto obdobia išlo o sumu 10,30 € ako kompenzácia za stravu nad 18 hodín. Je ťažké odhadovať, ako sa bude meniť výška diét v roku 2020. Pravda je taká, že ich suma sa mení kedykoľvek počas roka.