Stravné Slovensko

Rok 2024

Ak vás váš šéf pošle mimo pracoviska na služobnú cestu, máte každý deň nárok na cestovné náhrady. Diéty na Slovensku získavate v prípade, že pracovná cesta trvá minimálne 5 hodín. Najväčšiu kompenzáciu získate, ak budete mimo viac ako 18 hodín. V takomto prípade máte nárok v roku 2024 na diétu v hodnote 17,40 €. V tabuľke si môžete pozrieť, na akú finančnú kompenzáciu máte nárok podľa dĺžky služobnej cesty.

Na akú výšku cestovných náhrad máte nárok:

Služobná cesta trvá Náhrada stravného
5 až 12 hodín 7,80 €
12 až 18 hodín 11,60 €
Viac ako 18 hodín 17,40 €

Čo ak zamestnávateľ zabezpečí stravu

V prípade, že vám šéf poskytne raňajky, obed alebo večeru, výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste sa bude znižovať. Najviac za zabezpečený obed. Znižovanie finančnej náhrady sa počíta zo sumy 17,40 €. Môže sa stať, že dostanete iba jedlo namiesto peňazí. Pozrite sa, ako sa znižujú cestovné náhrady pri zabezpečení stravovania.

Mohlo by vás zaujímať:

Máte nárok na cestovné náhrady a aj na stravné lístky?
Aká je výška diét v zahraničí napríklad v našich susedných štátoch - Česko, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko alebo Ukrajina?

Krátenie stravného pri tuzemskej pracovnej ceste:

Poskytnuté jedlo % zníženie Krátenie v €
Raňajky 25 % 4,35 €
Obed 40 % 6,96 €
Večera 35 % 6,09 €
Raňajky a obed 65 % 11,31 €
Raňajky a večera 60 % 10,44 €
Obed a večera 75 % 13,05 €
Raňajky, obed a večera 100 % 17,40 €

Ako sa menila ich výška v minulosti a ako to bude v budúcnosti?

Aktuálna hodnota maximálnej cestovnej náhrady 17,40 € platí od 1.10.2023. Predtým sa menila výška diét v roku 2023, konkrétne 1.6.2023. V tomto období išlo o sumu 16,40 € ako kompenzácia za stravu nad 18 hodín. Je ťažké odhadovať, ako sa bude meniť výška diét v roku 2025. Pravda je taká, že ich suma sa mení kedykoľvek počas roka.