Diéty Maďarsko

Rok 2024

V prípade, že cestujete služobne do Maďarska, máte nárok diéty. Závisí to aj od dĺžky pracovnej cesty. Diéty v Maďarsku v roku 2024 predstavujú sumu 39 € v prípade, ak ste v danej krajine viac ako 12 hodín. Ak sa zdržíte u našich južných susedov kratšie, cestovné náhrady získavate, avšak v nižšej výške.

Výška diét podľa času stráveného v Maďarsku:

Ako dlho % náhrady Náhrada v €
Do 6 hodín 25 % 9,75 €
Od 6 do 12 hodín 50 % 19,50 €
Viac ako 12 hodín 100 % 39 €

Čo sa stane, ak vám firma zabezpečí stravu?

Ak ste ubytovaní v hoteli, často sa stáva, že budete mať zabezpečené stravovanie. V prípade, že dostanete plnú penziu – raňajky, obed a aj večeru, nezískate žiadne cestovné náhrady. Pri krátkych cestách postačí zabezpečiť iba jedno alebo dve jedlá. O akú sumu prichádzate v prípade poskytnutia jedál od vašej firmy?

Mohlo by vás zaujímať:

Aká je výška cestovných náhrad na Slovensku alebo v zahraničí?
Aké sú diéty napríklad v Rakúsku, Srbsku, Slovinsku, Česku, Poľsku alebo na Ukrajine?

O akú sumu sa znížia diéty pri poskytnutí jedla:

Zabezpečená strava Percentuálne krátenie Krátenie v €
Raňajky 25 % 9,75 €
Raňajky a obed 65 % 25,35 €
Raňajky a večera 60 % 23,40 €
Obed 40 % 15,60 €
Obed a večera 75 % 29,25 €
Večera 35 % 13,65 €
Raňajky, obed a večera 100 % 39,00 €

Príklad pracovnej cesty

Váš zamestnávateľ vás poslal do Budapešti na služobnú cestu na 2 dni. Prvý deň ste v zahraničí strávili 10 hodín a v hoteli ste dostali večeru. Výška diéty bude 6,10 €. (19,75 € za 10 hodín - 13,65 € za poskytnutú večeru). Druhý deň ste sa zdržali v Maďarsku 16 hodín a zamestnávateľ vám zabezpečil raňajky a obed. Výška cestovnej náhrady za druhý deň je 13,65 € (39 € za 16 hodín – 25,35 € za raňajky a obed). Spolu získavate za pracovnú cestu okrem zabezpečenej stravy aj diétu vo výške 19,75 €.