Diéty Nemecko

Rok 2024

Nemecko je jedna z najčastejšie služobne navštevovaných krajín. Ide o vyspelú ekonomiku, s ktorou je Slovensko silne previazané. Ak vás sem zamestnávateľ pošle, máte nárok na cestovné náhrady. Diéty v Nemecku sú vo výške 45 €. Ak ste v krajine iba krátko, výška stravného bude nižšia. Ukazuje to aj nasledujúca tabuľka.

Výška diét podľa času stráveného v Nemecku:

Cestovné náhrady % sadzba Koľko peňazí
Do 6 hodín 25 % 11,25 €
Od 6 do 12 hodín 50 % 22,50 €
Od 12 do 24 hodín 100 % 45 €

Ak prechádzate cez viac krajín

Do Nemecka väčšinou idete cez Česko alebo Rakúsko. Alebo môžete ďalej pokračovať napríklad do Francúzska, Holandska, Švajčiarska alebo Veľkej Británie. V tomto prípade získavate výšku cestovnej náhrady podľa toho, v ktorej krajine sa zdržiavate dlhšie. Najprv sa spočíta celková dĺžka pracovnej cesty a potom sa použije sadzba pre danú krajinu. Napríklad rozdiel v diétach medzi Českom a Nemeckom je veľký. Výhodnejšie pre vás bude, ak väčšinu času budete v Nemecku. Takto to platilo aj v roku 2023 a pravdepodobne sa zákon nezmení ani v roku 2025.

Ak vás prestravuje zamestnávateľ, prerobíte

Môže sa stať, že váš vedúci bude chcieť ušetriť a zabezpečí vám stravu namiesto peňažnej náhrady. Ak vám zabezpečí jedlo, získavate menej peňazí. Čím viac plnohodnotnej stravy, tým nižšie diéty. V tabuľke si pozrite, o akú sumu sa vám znížia cestovné náhrady v roku 2024 pri poskytnutí stravy.

Finančné zníženie diéty pri zabezpečení stravy:

Poskytnuté jedlo Percentuálne zníženie Krátená diéta v €
Raňajky 25 % 11,25 €
Obed 40 % 18,00 €
Večera 35 % 15,75 €

Lacné potraviny a drahé reštaurácie

Ak si myslíte, že Nemecko je príliš drahé pre Slovákov, nemusí to platiť vždy. Z našej skúsenosti vieme, že v potravinách sú ceny prijateľné. Podobné ako u nás. Dávajte si pozor na reštaurácie. Tie sú v Nemecku drahé a jeden obed vás môže stáť niekoľko desiatok €.