Diéty Poľsko

Rok 2024

Poľská republika je naša susedná krajina, ktorú Slováci často navštevujú. Ak vás sem zamestnávateľ vyšle, máte nárok na cestovné náhrady. Diéty v Poľsku pre rok 2024 predstavujú výšku 37 € za jeden strávený deň nad 12 hodín. Ak pracovná cesta trvá kratšie, kompenzácia za stravné sa bude percentuálne znižovať:

Nárok na diéty v Poľsku:

Pracovná cesta Percentuálne Suma v €
Viac ako 12 hodín 100 % 37 €
Od 6 do 12 hodín 50 % 18,50 €
Kratšia ako 6 hodín 25 % 9,25 €

Štedré diéty a lacná strava v Poľsku

Ak porovnáme služobnú cestu na Slovensku a v Poľsku, vycestovať do Poľskej republiky sa oplatí viac. Na Slovensku máte pri pracovnej ceste v rozmedzí 12 až 18 hodín nárok na 11,60 € a nad 18 hodín len 17,40 €. V Poľsku je to krásnych 37 €. To platí pre rok 2023 a 2024. Je možné, že nasledujúci rok 2025 sa budú cestovné náhrady meniť. Z našich skúseností vieme, že v Poľsku sa v reštauráciách najete lacnejšie. Aj ceny potravín sú tam nižšie. Ak meníte peniaze alebo vyberáte z bankomatu, dávajte si pozor na výmenný kurz.

Mohlo by vás zaujímať:

Cestovné náhrady v Česku, Nemecku, Rakúsku, na Ukrajine alebo v iných zahraničných krajinách.

Zamestnávateľ môže poskytnúť stravu

V predošlom odseku sme si povedali o výhodnosti finančnej náhrady za stravné. Pri pracovnej ceste sa môže stať, že vám zamestnávateľ zabezpečí raňajky, obed alebo aj večeru. V tom prípade vám bude krátená cestovná náhrada. O akú sumu sa vám zníži diéta si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.

O akú sumu sa znížia diéty pri poskytnutí jedla:

Zabezpečená strava % krátenie Zníženie v €
Raňajky 25 % 9,25 €
Obed 40 % 14,80 €
Večera 35 % 12,95 €
Raňajky + obed 65 % 24,05 €
Raňajky + večera 60 % 22,20 €
Obed + večera 75 % 27,75 €
Raňajky + obed + večera 100 % 37,00 €

Za pracovnú cestu nemusíte získať žiadne peniaze

Často sa stane, že predovšetkým pri krátkych trasách nemusíte mať nárok na hotovosť. Matematika je jasná. Ak cesta trvá menej ako 6 hodín, zamestnávateľovi stačí ponúknuť len jedno jedlo a vy nedostanete nič.