Diéty Česko

Rok 2024

V prípade, že vás zamestnávateľ pošle na pracovnú cestu do Česka, máte nárok na diéty. Za každý deň, čo ste v cudzine, dostávate kompenzáciu za stravné lístky. Diéty v Českej republike predstavujú pre rok 2024 sumu 600 českých korún za predpokladu, že tam budete viac ako 12 hodín. Ak tam budete kratšie, nárok na stravné sa znižuje. Podľa počtu hodín strávených v ČR si môžete vypočítať výšku diéty:

Diéty v Českej republike pri pracovnej ceste:

Dĺžka % z diéty Suma v Kč
Do 6 hodín 25 % 150 Kč
6 až 12 hodín 50 % 300 Kč
Nad 12 hodín 100 % 600 Kč

Každý kalendárny deň sa počíta individuálne

Ak si zoberieme pracovnú cestu, kde zamestnanec ide do Česka v pondelok o 19:00 hodine a prichádza vo štvrtok o 11:00 hodine, jeho výška diéty bude nasledovná: V pondelok dostane za 5 hodín diétu v hodnote 150 Kč, za utorok a stredu získa 2 x 600 Kč a za štvrtok má nárok za 11 hodín na sumu 300 Kč. Zamestnanec v roku 2024 nedostane stravné lístky, ale kompenzáciu 1650 českých korún.

Mohlo by vás zaujímať:

Ako je to s diétami v iných krajinách ako napríklad Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Francúzsko, Švajčiarsko alebo u nás na Slovensku?

Namiesto diéty plnohodnotná strava

Váš zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť vám diéty v prípade, že vám zabezpečí stravovanie. Ak vám poskytne raňajky, obed a aj večeru, výška diét bude 0 Kč. Výška cestovných náhrad sa bude znižovať každým poskytnutým jedlom. Pozrite sa, akú budete mať zrážku z diéty, podľa toho, aké jedlo dostanete:

Krátenie cestovných náhrad pri poskytnutí stravy:

Poskytnuté jedlo Zníženie v % Krátenie v Kč
Raňajky 25 % - 150 Kč
Obed 40 % - 240 Kč
Večera 35 % - 210 Kč

Na pracovnej ceste neprerobíte

Zabezpečiť stravovanie šoférom je v mnohých prípadoch náročné. Väčšinou sú zamestnancom ponúkané peniaze namiesto jedla. Ak idete do ČR, nemusíte sa obávať, že na pracovnej ceste prerobíte. Diéty sú väčšinou finančne atraktívne a za 600 Kč na deň nie je problém sa v Česku prestravovať. Ceny v potravinách a reštauráciách sú približne rovnaké ako na Slovensku. V minulom roku 2023 sa výška diét pre Českú republiku nemenili a je predpoklad, že v rovnakej výške ostanú aj v roku 2025.