Diéty Veľká Británia

Rok 2024

Za pracovnú cestu v Spojenom kráľovstve získavate diéty nie v eurách, ale v ich národnej mene – britskej libre. Ide o výšku 37 GBP za služobnú cestu nad 12 hodín v rámci jedného dňa. Ak ste v Anglicku kratšie, diéty budú nižšie. V tabuľke si môžete pozrieť výšku diét pre rok 2023 podľa času stráveného vo Veľkej Británii.

Výška diét vo Veľkej Británii:

Strávený čas Diéty v % Diéty v £
Do 6 hodín 25 % 9,25 £
6 až 12 hodín 50 % 18,50 £
Od 12 do 24 hodín 100 % 37,00 £

Rozhoduje druh dopravy?

V roku 2024 je viac-menej úplne jedno ako sa do Spojeného kráľovstva dostanete. V prípade, že prechádzate napríklad cez Francúzsko, Holandsko, Nemecko alebo Česko, môžete získať inú výšku diét za zahraničnú pracovnú cestu. Záleží to od toho, v ktorej krajine sa v rámci jedného dňa zdržíte najdlhšie. Pri leteckej doprave to bude pravdepodobne kompenzácia stravného pre Anglicko.

V prípade zabezpečeného stravovania

Váš šéf sa môže rozhodnúť, že namiesto peňažných cestovných náhrad dostanete reálne stravné v podobe raňajok, obedov alebo večerí. V takomto prípade budete mať krátenú diétu vo forme peňazí. Môže sa dokonca stať, že za zahraničnú cestu nezískate ani jednu libru. Pozrite si v nasledujúcej tabuľke, o akú sumu sa bude krátiť výška diéty v Anglicku za poskytnuté jedlo.

Krátenie cestovných náhrad pri zabezpečenom stravovaní:

Ponúknuté jedlo O koľko sa zníži v % O koľko sa zníži v £
Raňajky 25 % 9,25 £
Obed 40 % 14,80 £
Večera 35 % 12,95 £
Raňajky + obed 65 % 24,05 £
Raňajky + večera 60 % 22,20 £
Obed + večera 75 % 27,75 £
Raňajky, obed a večera 100 % 37,00 £

Stravné lístky nezískate

Pri zahraničnej ceste prichádzate o stravné lístky a namiesto nich získavate diéty. Aj keď je Veľká Británia drahšia krajina ako Slovensko, stále je výhodnejšie získať cestovné náhrady ako obyčajný stravný lístok za bežný pracovný deň, keďže výška diéty je niekoľkonásobne vyššia ako stravné na Slovensku.