Diéty Taliansko

Rok 2024

Často navštevovaná krajina na pracovné cesty je Taliansko. V prípade jej návštevy máte nárok na cestovné náhrady. Diéty v Taliansku sú v minimálnej výške 11,25 €. Aj to len v prípade, ak sa tu zdržíte menej ako 6 hodín. Ak ste tu nad 12 hodín v rámci jedného dňa, nárok na stravné je 45 €. V tabuľke si pozrite výšku cestovných náhrad za jeden deň podľa času stráveného v krajine.

Nárok na diéty v Taliansku:

Dĺžka v hodinách Percentuálne Náhrada v €
Menej ako 6 hodín 25 % 11,25 €
6 až 12 hodín 50 % 22,50 €
12 až 24 hodín 100 % 45,00 €

Každý deň sa počíta samostatne

Vo väčšine prípadov sa stane, že sa zdržíte v krajine dlhšie. Ak ide o cestovné náhrady, nárok získavate za každý jeden kalendárny deň podľa času stráveného v krajine. Je možné že budete prechádzať cez viac zahraničných krajín. Môže ísť napríklad o Rakúsko, Maďarsko alebo Slovinsko. Zároveň môžete ďalej pokračovať napríklad do Francúzska. V takomto prípade výška stravného závisí od toho, v ktorej krajine sa v rámci jedného dňa zdržíte najdlhšie.

Stravovanie namiesto diét

Niekedy sa stane, že vám zamestnávateľ zabezpečí teplé jedlo počas služobnej cesty. V takomto prípade sú diéty krátené. V prípade, že vám budú ponúknuté raňajky, obed a aj večera, nemusíte získať žiadne peniaze. V tabuľke si pozrite, o akú sumu budú krátené cestovné náhrady pri zabezpečení stravovania.

Krátenie cestovných náhrad pri zabezpečenom stravovaní:

Poskytnutá strava Zníženie v % Zníženie v €
Raňajky 25,00 % 11,25 €
Obed 40,00 % 18,00 €
Večera 35,00 % 15,75 €

Kto o tom rozhoduje?

Pokiaľ sa na to pozrieme zo strany zamestnanca, o forme cestovných náhrad rozhoduje zamestnávateľ. Práve on si môže vybrať, či poskytne svojmu zamestnancovi peniaze alebo plnohodnotnú stravu. Dokonca si môže aj sám vybrať, ktorý chod ponúkne a ktorý nie. Je možné, že časť dostanete vo forme jedla a časť vo forme peňazí.