Diéty (cestovné náhrady)

Rok 2024

Pri pracovnej ceste môže vzniknúť nárok na diéty. Ide o kompenzáciu stravného. V takomto prípade nedostanete stravný lístok, ale finančnú náhradu. Výška cestovných náhrad závisí od dĺžky cesty. Ak to stihnete do 5 hodín, nárok na diétu nevznikne. V tabuľke si môžete pozrieť, na akú sumu máte nárok pri služobnej ceste na Slovensku.

Výška diéty podľa dĺžky pracovnej cesty na Slovensku od 1.10.2023:

Dĺžka pracovnej cesty Výška diéty
Od 5 do 12 hodín 7,80 €
12 až 18 hodín 11,60 €
Nad 18 hodín 17,40 €

Každý pracovný deň sa počíta individuálne

Ak ste viac dní na služobnej ceste, každý deň máte nárok na stravné. Uveďme si to na príklade. Pracovná cesta v roku 2024 trvá od pondelka 8:00 hod do stredy 11:00 hod. Výška diéty bude 36,80 € (11,60 € za pondelok, 17,40 € za utorok a 7,80 € za stredu). V prípade, že vám zamestnávateľ zabezpečí stravu, môže byť výška cestovnej náhrady krátená.

Zahraničné diéty sú atraktívnejšie

Ak vás zamestnávateľ pošle do inej krajiny, výška cestovných náhrad bude ešte vyššia. Na zahraničnej pracovnej ceste neprerobíte. Cestovné náhrady tu nie sú také nízke ako na Slovensku. V susedných krajinách ako napríklad Poľsko, Maďarsko, Rakúsko alebo Ukrajina sú vysoké finančné kompenzácie za stravu. Pozrite si výšku diét v jednotlivých krajinách.

Výška cestovných náhrad v zahraničí:

Krajina 12 až 24 hodín 6 až 12 hodín Do 6 hodín
Belgicko 45 € 22,50 € 11,25 €
Bulharsko 36 € 18 € 9 €
Česká republika 600 Kč 300 Kč 150 Kč
Dánsko 380 DKK 190 DKK 95 DKK
Estónsko 42 € 21 € 10,50 €
Fínsko 50 € 25 € 12,50 €
Francúzsko 45 € 22,50 € 11,25 €
Grécko 42 € 21 € 10,50 €
Holandsko 45 € 22,50 € 11,25 €
Chorvátsko 40 € 20 € 10 €
Írsko 53 € 26,50 € 13,25 €
Litva 40 € 20 € 10 €
Lotyšsko 40 € 20 € 10 €
Luxembursko 50 € 25 € 12,50 €
Maďarsko 39 € 19,50 € 9,75 €
Nemecko 45 € 22,50 € 11,25 €
Poľsko 37 € 18,50 € 9,25 €
Rakúsko 45 € 22,50 € 11,25 €
Rumunsko 43 € 21,50 € 10,75 €
Rusko 39 € 19,50 € 9,75 €
Slovinsko 38 € 19 € 9,50 €
Španielsko 43 € 21,50 € 10,75 €
Švajčiarsko 80 CHF 40 CHF 20 CHF
Švédsko 455 SEK 227,50 SEK 113,75 SEK
Taliansko 45 € 22,50 € 11,25 €
Ukrajina 37 € 18,50 € 9,25 €
Veľká Británia 37 GBP 18,50 GBP 9,25 GBP

Ak prechádzate cez viac krajín

Pri niektorých zahraničných cestách sa môže stať, že navštívite viac krajín. V takomto prípade dostávate diétu podľa toho, v ktorej krajine sa zdržíte najdlhšie. Aj tu sa každý deň započíta individuálne. Je možné, že jeden deň dostanete cestovnú náhradu za Česko a ďalšiu napríklad za Nemecko. Ak navštívite veľa krajín, radšej si jednotlivé dni zapisujte. Takto to fungovalo aj v roku 2023 a s najväčšou pravdepodobnosťou to bude tak aj v roku 2025.